Zbavte se nákladné administrativy a chyb

Řešení ORION EDI pro logistiku je ucelené oborové řešení pro komplexní elektronickou výměnu dat (EDI/B2B) mezi logistickými společnostmi a jejich zákazníky. Pomocí tohoto pokročilého řešení je tok dokladů týkajících se logistických i dalších procesů na obou stranách realizován pouze elektronickou formou ihned bez časových prodlev.

Řešení využívá propojení s konsolidačním centrem ORION® a představuje maximálně flexibilní technologii s nízkými pořizovacími a provozními náklady, kterou lze bez problémů nasadit v globálním prostředí dnešního businessu. Řešení ORION EDI pro logistiku lze pořídit formou služby bez vysokých počátečních investic, bez starostí o jeho správu a s garancí rychlého a bezproblémového nasazení do provozu.

Přínosy řešení pro logistiku

 • absolutní přehled o zboží, zlepšení sledování skladu
 • větší přehled o obchodních případech a jejich aktuálním stavu
 • zkvalitnění služeb zákazníkům
 • celkové zprůhlednění činnosti, přesné pokyny pro nakládání se zbožím
 • výrazné snížení chybovosti, nastavení systému kontroly předávání

Snížení provozních nákladů

 • úspora času a snížení nákladů na distribuci, zpracování a archivaci dokladů
 • odstranění nadbytečné a nákladné administrativy u logistických procesů

ORION Logistický portál - Paletový dodací list

Zapojte rychle a jednoduše všechny své zákazníky do EDI komunikace: ORION Logistický portál


Jednoduchý a přehledný webový portál, který umožňuje poskytovateli logistických služeb sjednotit díky EDI veškerou výměnu obchodních i logistických dokladů s obchodními partnery. Ti nepotřebují žádný složitý a drahý software, ale mohou využít přehlednou webovou aplikaci.  

Více informací k ORION Logistickému portálu.

Oborové řešení pro B2B komunikaci v logistice

Řešení je šité na míru segmentu logistiky a pokrývá řadu specifických funkcí, které odrážejí fungování logistické firmy. Zjednodušení a automatizace je dosahováno zejména v následujících logistických procesech: 

 • Příjem zboží a zaskladnění
 • Přehledu zásob, inventura
 • Manipulační a skladové pohyby
 • Expedice
 • Vratky
 • Proces přebalení (co-packing)

Jednoduchá implementace řešení 

 • Kompatibilní a rychlé napojení do informačního systému
 • Možnost upozornění na příchod nového dokumentu prostřednictvím emailu a sms
 • Flexibilita řešení umožňuje použití i v nadnárodních společnostech s různými komunikačními technologiemi
 • Řešení formou služby (Software as a Service, SaaS) – nekupujete hardware ani software

Bezpečnost 

 • Šifrování zpráv, elektronický podpis
 • Ověřená technologie ORACLE
 • ISO 27001 - Certifikát bezpečnosti managementu informací