Společenská odpovědnost

Podnikání pro nás znamená nejen úspěšně podnikat, ale i myslet na sociální a ekologické zájmy širší společnosti, v jejímž prostředí naše firma působí.  Trvale vnímáme svou odpovědnost a chápeme ji také jako prostor pro kreativní vyjádření firemních hodnot.

Hrajeme s vysokým nasazením a férově

Zásada férového podnikání a korektního chování k našim obchodním partnerům stejně jako k našim zaměstnancům podtrhují způsob naší práce. Stavíme na vysoké odbornosti. Jsme doslova sportovně zapálení poskytovat našim zákazníkům to nejlepší řešení.  Vystihuje nás vysoké nasazení a správný instinkt směřující k cíli. Tomu odpovídají principy naší sponzorské strategie ve dvou oblastech – ve sportu a vzdělávání.

Věříme, že společně můžeme pozitivně měnit společenské prostředí a vytvářet vhodné podmínky pro příjemný a naplňující život.

Podporujeme mládí a vzdělávání

V oblasti podpory mládeže a školství vystupuje do popředí aktivní spolupráce na vzdělávacích projektech pro studenty Střední vinařské školy ve Valticích, kde za účasti našich školitelů probíhá výukový program, jak elektronicky ověřovat původ hroznů, evidovat použití přípravků na ochranu rostlin nebo podávat prohlášení do speciálních registrů. Věříme, že tyto znalosti pro ně budou užitečné v jejich dalším profesním životě a pomůžou k rozvoji celého oboru vinařství, který představuje významnou složku našeho zákaznického portfolia.

Vinařská fotosoutěž Vinařská fotosoutěž Vinařská fotosoutěž

Podporujeme sportovní a spolkovou činnost

Podporujeme zejména výkonnostní sportovní aktivity jako významný faktor ovlivňující životní úroveň v regionech působnosti našich poboček. Podporujeme také oddíl synchronizovaného plavání Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci, který dosahuje v poslední době mimořádných výsledků a patří mezi nejúspěšnější kluby v České republice. Intenzivní sportovní duch firmy se odráží i v podpoře sportovních aktivit jako je golf, tenis, míčové sporty nebo motorismus až po podporu obecně prospěšné činnosti spolkové organizace dobrovolných hasičů nebo rockového festivalu.