Speciální registry a portály pro státní správu

Vyvíjíme speciální internetová řešení pro státní správu s využitím špičkové technologie Oracle. Maximálně konfigurovatelná a otevřená řešení jsou plně přizpůsobena potřebám zákazníka a dané legislativě.

Uživatelsky přívětivá řešení pro státní správu

Základem pro správné rozhodování jsou správné informace. Ty musí být přesné, aktuální a verifikované. Je nutné tyto informace uchovávat, spravovat a sdílet. Musí být snadno aktualizovatelné a jednoduše přístupné i široké veřejnosti. Právě z těchto nároků a specifik vycházejí řešení CCV pro státní správu.

Legislativa ukládá příslušným orgánům státní správy povinnost evidovat a spravovat příslušné registry. Součástí registrů jsou nejen data, ale i celá řada procesů. Znalost těchto procesů a rizik s nimi spojených umožňuje CCV optimalizovat postup tvorby a implementace registrů.

Elektronická komunikace veřejnosti s úřadem

Hlavním přínosem řešení je efektivnější komunikace občana či podnikatele se státní správou. Webový informační portál, ke kterému přistupuje veřejnost, slouží k validaci a přenosu informací na správná místa do registrů s využitím elektronických podání.

Integrace resortních registrů

Registry jsou informační systémy pro státní správu, které jsou připraveny na míru procesům. Zpravidla se jedná o správu dat v centrálním registru a zpracování správního řízení, které tento registr modifikuje. Mezi jejich základní vlastnosti patří:

 • Možnost vzdáleného přístupu k registrům prostřednictvím webového rozhraní
 • Začlenění registrů do komplexního integrovaného systému státní správy
 • Výměna informací s okolím s pomocí webové služby, XML komunikace
 • Bezpečnost a ochrana dat
 • Podpora správního řízení
 • Podpora statistických výstupů, analýza dat a generátor sestav
 • Elektronická komunikace občana s registry, elektronický podpis a další bezpečnostní prvky

Informační portály pro elektronická podání

Webový informační portál ideálně splňuje požadavek publikace informací veřejnosti, sdílení a interní předávání informací. Charakteristika portálového řešení CCV pro státní správu má tyto vlastnosti:

 • Veřejná část portálu (webové stránky organizace) a interní část portálu (intranet)
 • Řízení přístupů k informacím dle předem nastavených rolí
 • Podpora sdílení informací v různých formátech, procesní součinnost (workflow)
 • Redakční a publikační systém
 • Přizpůsobení vzhledu portálu samotnými uživateli (personalizace)
 • Jednotná správa identit uživatelů v rámci celé organizace (LDAP, SSO)
 • Definování a publikování portletů samotnými uživateli (dle nastavených práv)
 • Provázání s ostatními systémy, publikování informací z těchto systémů
 • Podpora informačních výstupů v požadovaných formátech (HTML, XML, XLS, PDF, SMS apod.)