Výkonné analytické a přehledné reportovací nástroje

Potřebujete pro lepší manažerské rozhodování získat přehledné informace z množství firemních dat? Zajímá vás centralizovaný pohled na  dodavatele, zákazníky nebo zásoby? Chcete konsolidovat výsledky poboček a rozpoznat důležité trendy?

Získejte vyspělé, prověřené a cenově dostupné řešení, které spolehlivě pokryje vaše potřeby. Díky expertním znalostem ERP systému Microsoft Dynamics (NAV nebo AX) přetavíme data z vašeho systému na kvalitnější informace, na základě kterých budete efektivněji rozhodovat a plánovat.

Dodáváme mezinárodně oceněné business intelligence řešení pro ERP systém Microsoft DynamicsJsme smluvním partnerem výrobce NPS Group a distributory tohoto řešení na tuzemském trhu. Řešení je lokalizováno do češtiny.

Řešení BI4Dynamics již ve své standardní instalaci pokrývá většinu požadavků manažerského informačního systému pro společnosti všech velikostí působících v téměř všech oborech.

Datový sklad, datová integrace

BI4Dynamics je komplexní řešení business intelligence na platformě Microsoft, které obsahuje datový sklad s obchodními modely, ETL procesy pro získání dat z databáze ERP systému a jejich transformaci, OLAP kostky, automatické procedury pro denní aktualizaci dat a předpřipravené výstupy v některém z nejpoužívanějších business intelligence klientských nástrojů (Microsoft Office Excel, Cognos, Panorama NovaView aj.).

Využíváme také vestavěné reportovací a analytické nástroje systému Microsoft DynamicsTM, Microsoft SQL Serveru - Integration Services, Reporting Services, Analysis Services nebo SharePoint Server nebo integrujeme data z více zdrojů pomocí nových nástrojů Power BI.

Tip: Jak získat přehledné informace a rozpoznat důležité trendy

Nasazení business intelligence za 1 den

Nasazení BI4Dynamics vede k velkým úsporám času. Namísto několika měsíců příprav business intelligence projektu "od základů", můžete nasadit toto komplexní řešení velmi rychle. Od začátku spuštění implementace projektu lze vše provést v jediný den – tedy nastavit systém a přenos dat, zatímco náš další tým se postará o školení obchodních uživatelů. Běžná praxe ukazuje, že i přes celou řadu individuálních požadavků lze zvládnout plné zprovoznění v řádu několika dnů, a přinést tak přidanou hodnotu business intelligence řešení okamžitě do praktického řízení podniku.

Jednoduše a srozumitelně

BI4Dynamics je nezávislé na klientském nástroji použitém pro prezentaci a analýzu dat. Každý si tak může vybrat prostředí, které je mu známé nebo preferované v rámci společnosti, např. Microsoft Office Excel. Zkušenosti manažerů podniků, kde byl produkt nasazen, hovoří o jednoduchosti a uživatelsky známém prostředí tohoto business intelligence řešení, které  umožňuje přístup k potřebným informacím v několika sekundách v požadovaných formátech.

Dostupné pro každou firmu

BI4Dynamics za velmi konkurenceshopné ceny pokrývá všech šest standardních oblastí ERP systému Microsoft Dynamics (NAV, dříve Navision, nebo AX, dříve Axapta): Prodej, Nákup, Finance, Pohledávky, Závazky, Zásoby, Výrobu, Rozpočty, Dlouhodobý majetek, Zdroje a Servis. Přitom není nutné kupovat další licence NAV, přestože máte hodně zaměstnanců, kteří potřebují dělat výkaznictví nebo analytickou práci s informacemi. Mezi klienty tohoto řešení jsou malé podniky s méně než 10 zaměstnanci stejně jako velké mezinárodní podniky.

Bez rizika, na míru

Abyste měli naprostou jistotu při výběru business intelligence řešení, nabízíme zpracování pilotního projektu, při kterém vytvoříme testovací prostředí s využitím vašich dat. Dodávané řešení upravíme na míru potřeb podniku. Nabízené řešení je zcela otevřené a umožňuje přidávání jednotlivých modulů a pokročilých nástrojů práce s daty podle aktuálních oblastí zájmů uživatele.

Ukázka BI nad zásobami

Případové studie

Soubory ke stažení