Elektronická fakturace: 100 % faktur elektronicky

ORION e-Fakturace umožňuje vystavovat a přijímat faktury v elektronické podobě v PDF a dalších formátech hromadně přes e-mail. S pomocí této služby můžete zpracovávat a archivovat vaše faktury pouze v elektronické podobě v souladu s legislativou a ušetřit tak čas nutný pro jejich manuální zpracování.

S čím vám ORION e-Fakturace pomůže

 • vystavování, příjem i archivace elektronických dokladů – díky tomu uspoříte čas a náklady s tím spojené
 • v souladu s legislativou a bez papíru – postaráme se o autenticitu, neměnnost a integritu všech vašich faktur
 • snadná integrace s podnikovým systémem – dejte sbohem ručnímu přepisování a chybám s ním spojených

Jak funguje elektronická fakturace s pomocí  řešení ORION®

Vystavíte faktury v informačním systému, jak jste zvyklí. Na základě těchto podkladů poté ORION® automaticky vygeneruje daňové doklady, které elektronicky podepíše a automatizovaně zašle na e-mailové adresy příjemců faktur.

Obráceně, ORION e-Fakturace umožňuje zpracování a archivaci přijatých faktur z vaší e-mailové adresy čistě v elektronické podobě bez nutnosti jejich tisku.

Součástí služby je důvěryhodná archivace, nemusíte proto vůbec pracovat s papírovou podobou faktury.

Řešení podle platné legislativy

Služba ORION e-Fakturace se opírá o platné zákony České republiky – konkrétně o Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizovaný zákonem č. 440/2004 Sb. Faktury si mezi sebou obchodní partneři vyměňují v různých formátech, které jsou podepsány elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

Systémový certifikát v České republice mohou vydat pouze 3 organizace:

podpis

Pro podepisování faktur můžete využít vlastního "Kvalifikovaného systémového certifikátu" od výše zmíněných organizací nebo můžete využít podepisování certifikátem CCV, který splňuje stejné legislativní požadavky. Takto podepsané faktury (daňové doklady) splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty na vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podobě (§ 27, odst. 2). Laicky to znamená, že je elektronická faktura z pohledu orgánů veřejné správy rovna té papírové. 

Snadné provázání se stávajícím systémem

Službu ORION e-Fakturace lze velmi jednoduše integrovat přímo do vašeho stávajícího podnikového systému. Realizovali jsme propojení s více než 100 různými informačními a účetními systémy. 

Bezpečné úložiště pro daňové doklady

Zapomeňte na dohledávání faktury v zaprášených šanonech. Pro správu, prohlížení nebo filtrování elektronických faktur je k dispozici zabezpečený důvěryhodný archiv dokladů, který se nachází ve vysoce zabezpečeném datové centru chráněném nejmodernějšími technologiemi. Jak se staráme o bezpečnost dat, které nám svěří naši zákazníci, se můžete přesvědčit na tomto odkazu.

PDF, ISDOC, IDOC, CSV, XML - faktury v jakémkoliv formátu

Fakturujte nejen v PDF, ale v jakémkoliv formátu. ORION® zabezpečuje konverzi dokumentů mezi jednotlivými strukturovanými formáty a dovoluje je různě kombinovat. Díky tomu lze načíst přijaté faktury ve strukturovaných formátech přímo do podnikového systému (účetní, ERP systém) v datové podobě. Úspora je tedy nejen při vystavování faktur, ale také při jejich příjmu.

Co umí ORION e-Fakturace

 • vygenerovat daňový doklad v libovolném formátu
 • konvertovat různé formáty dokumentů
 • připojit k faktuře elektronický podpis
 • automatizované zasílání i příjem faktur
 • monitoring doručení faktur příjemcům
 • workflow pro schvalování přijatých faktur
 • pořízení metadat
 • ukotvení dokumentů v čase (časové razítko)
 • důvěryhodná archivace elektronických dokumentů

Případové studie ke stažení

Soubory ke stažení