Důvěryhodný elektronický archiv

ORION Důvěryhodný elektronický archiv slouží k archivaci elektronických faktur, elektronických objednávek dalších originálů elektronických dokumentů organizace. ORION eArchiv zabezpečí ochranu dat a umožní jednoduše prokázat původ a pravost originálů elektronických dokumentů. Zamezí ztrátám dokumentů a uchování jejich obsahu či neoprávněnému přístupu k archivovaným dokumentům.

  • Zajistíte zachování integrity, neměnnosti a autenticity elektronických originálů dokladů podle platné legislativy
  • Pomocí digitalizace papírových dokumentů ušetříte náklady na prostory pro jejich archivaci. Dokumenty navíc vždy snadno naleznete, aniž byste se museli prohrabávat hromadou šanonů.
  • Služba chrání dokumenty přístupem na základě oprávnění a pravidelně posiluje ochranu silnějším zabezpečením.

Ochrana dokumentů a zabezpečení jejich původu a pravosti

Důvěryhodný elektronický archiv od CCV Informační systémy umožňuje dodržovat zákonné lhůty archivace a zaručuje koncepcí svého řešení původ a integritu zpráv, a to použitím elektronického podpisu a časových razítek v souladu se zákonem o DPH o formě a podobě elektronických daňových dokladů a zákonem o elektronickém podpisu.

Co umí ORION eArchivArchív

  • vkládání, čtení, vyhledání dokumentu
  • zajištění proti ztrátě dokumentu
  • zabezpečení proti pozměňování
  • ochrana proti neoprávněnému přístupu k dokumentům
  • uchování nezpochybnitelné pravosti obsahu i po uplynutí libovolné doby
  • ověření a prokázání původu dokumentů

e-Dokumenty na bezpečném místě

ORION Důvěryhodný elektronický archiv lze využívat formou služby (SaaS – Software as a Service), kdy jsou dokumenty uloženy ve vysoce zabezpečeném datovém centru. ORION Důvěryhodný archiv oceněn v soutěži IT produkt roku 2011.

Proč důvěryhodně elektronicky archivovat?

Elektronické dokumenty na rozdíl od papírových uživateli snižují nároky na administrativu, umožňují rychlejší zpracování, jsou dostupnější a současně nesou pro organizaci menší nároky na prostor.

Podobně jako u papírových dokumentů, stejně tak u elektronických dokumentů existuje u každé organizace objektivní potřeba dlouhodobé archivace pro potřeby dokladování původu a pravosti dokumentů.

Požadavky na nezpochybnitelné uchování pravosti a původu elektronických dokumentů jsou dány legislativou, zejména zákonem č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů.

Případové studie ke stažení

Soubory ke stažení